picture

YÊUJÊSUS.COM
Garden Grove, CA 92841
admin: david@yeujesus.com

LỜI HẰNG SỐNG

 

 

 

"The hand writing on the wall"

>>>Click on link above to download

 

 


Disclaimer: No copyright infringement intended; All videos and music on the site are for people to enjoy and for educational purposes only.

Xin chào mừng quí vị và các bạn đến thăm trang web của YêuJêsus.com. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quí vị và các bạn đến thăm thường xuyên. Điều chúng tôi vui mừng hơn nữa là sẽ được cùng quí vị và các bạn đến tham dự với chúng tôi trong những đêm thánh nhạc truyền giảng tại Hội Thánh Báp-Tít Ân Điển Việt Nam, Fountain Valley vào ngày Thứ Bảy cuối tháng lúc 7pm. Xin cám ơn và nguyện xin Chúa ở cùng quý vị và các bạn!
A A A A A
NIỀM TIN YÊU JÊSUS:

Chúng tôi là những con người hư mất, mang nhiều tội lỗi, và đi xa chân lý của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài đã cứu chúng tôi qua sự hy sinh bởi dòng huyết của Đấng Cứu Thế Giê-su trên cây thập tự giá; để rồi mỗi tâm tư, lời nói, việc làm đều mong được sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh hầu cho đời sống của chúng tôi ngày càng giống Chúa hơn và xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Niềm tin của chúng tôi không đặt vào hội đoàn, giáo phái, hay tôn giáo mà chỉ chăm chỉ hướng về lời của Chúa trong kinh thánh dạy dỗ chúng tôi về chương trình cứu chuộc nhân loại tuyệt vời của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Trang mạng này được làm ra nhằm dâng lên Chúa như một của lễ cảm tạ và củng muốn chia sẽ niềm vui và phước hạnh trong Chúa cùng với các anh em tín hữu qua những bài thánh ca, phim ảnh, bài viết dưỡng linh, làm chứng. Và hơn thế nữa chúng ta củng hãy mời gọi những linh hồn còn hư mất cùng đến thăm trang mạng này để tìm hiểu về món quà vô giá từ Đấng Tạo Hóa. Trước khi Chúa Giê-su thăng thiên, Ngài đã ban cho chúng ta một sứ mạng quan trọng, đó là: “…khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ được quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Công vụ 1:8. AMEN!